Awards
Awards for September 2010
Top killers
medal
1. xirad
 
195

2.Sir Quentin
 
146
3.Corporal Cina
 
129
4.Kyang Tia
 
120
5.Agbaar
 
104
6.Pituriana
 
73
7.Der Fangzahn
 
49
8.Petout
 
45
9.Bytan
 
42
10.thomas45659
 
41
(ship kills)
Top scorers
medal
1. xirad
 
18415

2.Corporal Cina
 
9806
3.Kyang Tia
 
9358
4.Pituriana
 
9075
5.Sir Quentin
 
7338
6.Agbaar
 
6924
7.Goldwing
 
5399
8.Bytan
 
4068
9.thomas45659
 
3690
10.Flotte Biene
 
3348
(points)
Top solo killers
medal
1. Kyang Tia
 
16

2.xirad
 
14
3.Sir Quentin
 
14
4.Goldwing
 
7
5.Agbaar
 
7
6.Corporal Cina
 
7
7.Mita Gaunt
 
7
8.Bytan
 
7
9.LMAADaHooD
 
6
10.Pituriana
 
4
(solo ship kills)
Top damage dealers
medal
1. xirad
 
57

2.Kyang Tia
 
49
3.Sir Quentin
 
46
4.Corporal Cina
 
32
5.Agbaar
 
22
6.Bytan
 
17
7.Pituriana
 
14
8.Goldwing
 
13
9.Der Fangzahn
 
10
10.LMAADaHooD
 
10
(kills w/ most damage)
Top kill snatchers
medal
1. xirad
 
60

2.Kyang Tia
 
48
3.Sir Quentin
 
48
4.Agbaar
 
26
5.Corporal Cina
 
26
6.Goldwing
 
14
7.Mita Gaunt
 
14
8.Bytan
 
13
9.thomas45659
 
13
10.Pituriana
 
13
(final blows)
Top pod killers
medal
1. xirad
 
17

2.Sir Quentin
 
16
3.Corporal Cina
 
13
4.Agbaar
 
7
5.Kyang Tia
 
6
6.bnox
 
6
7.Bytan
 
5
8.Goldwing
 
4
9.Mita Gaunt
 
4
10.Pituriana
 
4
(podkills)
Top griefers
medal
1. Agbaar
 
5

2.Sir Quentin
 
4
3.Corporal Cina
 
3
4.xirad
 
3
5.Goldwing
 
3
6.Pituriana
 
2
7.Kyang Tia
 
1
8.Bytan
 
1
9.Der Fangzahn
 
1
10.Petout
 
1
(tearful carebear kills)
Top ISK killers
medal
1. xirad
 
18.53 Bil.

2.Corporal Cina
 
11.78 Bil.
3.Pituriana
 
11.31 Bil.
4.Sir Quentin
 
10.65 Bil.
5.Agbaar
 
8.66 Bil.
6.Kyang Tia
 
7.15 Bil.
7.Petout
 
5.73 Bil.
8.Goldwing
 
4.39 Bil.
9.thomas45659
 
4.33 Bil.
10.Der Fangzahn
 
3.63 Bil.
(ISK damage caused)
Top losers
medal
1. xirad
 
26

2.Kyang Tia
 
17
3.Corporal Cina
 
17
4.Agbaar
 
16
5.Sir Quentin
 
12
6.Flotte Biene
 
8
7.Mita Gaunt
 
8
8.EhDuin SalaDah
 
7
9.Bytan
 
7
10.Pituriana
 
6
(most ships lost)
Top pirates
medal
1. xirad
 
196

2.Sir Quentin
 
147
3.Corporal Cina
 
129
4.Kyang Tia
 
120
5.Agbaar
 
105
6.Pituriana
 
73
7.Der Fangzahn
 
50
8.Petout
 
45
9.Bytan
 
42
10.thomas45659
 
41
(lowsec kills)
Menu